Tổng đài ảo - giải pháp công nghệ sống còn cho doanh nghiệp bán hàng mùa dịch

Tổng đài ảo - giải pháp công nghệ sống còn cho doanh nghiệp bán hàng mùa dịch
Do hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp thực phẩm, nhà máy thực phẩm của anh Trường vẫn tiếp tục được hoạt động nhưng phải đảm bảo nơi ở và sinh hoạt cho hàng chục công nhân ngay trong nhà máy của mình. Giải quyết được bài toán nơi ăn, chốn ở cho công nhân trong nhà máy để tiếp tục sản xuất, anh Trường lại phải đối mặt với một vấn đề đau đầu khác, đó là tìm đầu ra cho sản phẩm.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM