Bộ Tài chính, Đà Nẵng đứng đầu mức độ CĐS năm 2020

Bộ Tài chính, Đà Nẵng đứng đầu mức độ CĐS năm 2020
Ngày 19/10, Bộ TTTT và Hội Truyền thông số Việt Nam VDCA đã công bố báo cáo Kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số CĐS cấp bộ, cấp tỉnh DTI năm 2020 và thúc đẩy cung cấp 100 dịch vụ công DVC đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM