Châu Á - TBD: Thanh toán số gia tăng tỷ lệ thuận với Trojan

Châu Á - TBD: Thanh toán số gia tăng tỷ lệ thuận với Trojan
Cuộc khủng hoảng do COVID-19, đã làm thay đổi mạnh mẽ nhiều khía cạnh của cuộc sống con người trên toàn cầu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương APAC. Một trong những hệ quả rõ ràng nhất của cuộc khủng hoảng này là sự gia tăng đáng kể việc ứng dụng thanh toán số trong khu vực.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM