Gặp gỡ nữ sáng lập startup edtech muốn học sinh Việt Nam vươn tầm

Gặp gỡ nữ sáng lập startup edtech muốn học sinh Việt Nam vươn tầm
Cũng giống như các nước châu Á và khu vực Đông Nam Á khác, Việt Nam quan tâm lớn đến giáo dục. Tuy nhiên, các chương trình giảng dạy cần tiếp tục được cải tiến và tăng cường giáo viên có trình độ cho các môn học quan trọng như khoa học máy tính.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM