SafeMobile: Nền tảng “Make in Viet Nam” giúp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

SafeMobile: Nền tảng “Make in Viet Nam” giúp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
Điểm khác biệt và cũng như lý do ra đời của nền tảng SafeMobile là muốn bảo vệ cả trẻ nhỏ và lứa tuổi vị thành niên - nhóm đối tượng có nhu cầu sử dụng thiết bị thông minh rất lớn, cho mục đích học tập, giải trí, mạng xã hội nhưng nhận thức về an toàn thông tin ATTT chưa cao, dễ bị lừa đảo, tấn công trên không gian mạng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM