Cơ hội để Healthtech phát triển tại Việt Nam

Cơ hội để Healthtech phát triển tại Việt Nam
Sau khi trở lại cuộc sống bình thường thì dịch vụ Healthtech công nghệ y tế sẽ có đất phát triển ở Việt Nam. Người dân có thu nhập bắt đầu quan ngại đến các bệnh viện, nơi tập trung đông người với nguy cơ lây nhiễm cao.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM