Ứng dụng AR/VR kiến tạo giải pháp đột phá cho đào tạo vận hành sản phẩm, hệ thống mới

Ứng dụng AR/VR kiến tạo giải pháp đột phá cho đào tạo vận hành sản phẩm, hệ thống mới
Ứng dụng công nghệ AR/VR cho hoạt động đào tạo vận hành sản phẩm, hệ thống mới trong sản xuất hiện được coi là một phương pháp tiên tiến trong việc giảng dạy các kỹ năng và quy trình sản xuất cho nhân viên. Việc mô phỏng thực tế cùng tác động trực quan trong môi trường thật giúp nhân viên dễ dàng hình dung cách thức vận hành thiết bị và khả năng ghi nhớ tốt hơn.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM