Các sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử mang lại hiệu quả thiết thực

Các sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử mang lại hiệu quả thiết thực
Sáng 16/10, Ban Chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia đoạn 2016 - 2020 Nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ đã báo cáo về hiệu quả cũng như những ứng dụng thiết thực của chương trình phục vụ Chính phủ điện tử.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM