Chứng chỉ số Bioseal: giải pháp xác thực số bằng AI

Chứng chỉ số Bioseal: giải pháp xác thực số bằng AI
Bioseal nén ảnh sinh trắc học và các thông tin cá nhân vào mã 2D, cung cấp giải pháp xác thực thông tin giấy tờ bằng AI mà không cần cơ sở dữ liệu.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM