“Học viện Instagram” tạo động lực mới cho doanh nhân trẻ trên hành trình khởi nghiệp

“Học viện Instagram” tạo động lực mới cho doanh nhân trẻ trên hành trình khởi nghiệp
Học viện Instagram Instagram Academy - chương trình đào tạo trực tuyến đầu tiên do Tập đoàn Facebook và Hiệp hội Internet Việt Nam VIA phối hợp tổ chức đã đem đến những kiến thức và kỹ năng số cần thiết dành cho các doanh nghiệp DN địa phương và những bạn trẻ có đam mê khởi nghiệp trên Instagram.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM