Google: Mã độc tống tiền ransomware tăng 200% tại Việt Nam

Google: Mã độc tống tiền ransomware tăng 200% tại Việt Nam
Mới đây, báo cáo về mã độc tống tiền ransomware đầu tiên do VirusTotal và Google thực hiện đã được công bố. Theo đó, mã độc tống tiền ransomware tăng gần 200 so với thời điểm năm 2020 tại Việt Nam.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM