Cộng đồng CNTT Việt có thể đưa ra giải pháp khiến tỷ lệ tử vong do COVID-19 thấp nhất

Cộng đồng CNTT Việt có thể đưa ra giải pháp khiến tỷ lệ tử vong do COVID-19 thấp nhất
Theo Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, doanh nghiệp DN cần được tạo điều kiện thuận lợi nhất để có thể hỗ trợ giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, trước mắt là trong công tác phòng, chống dịch.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM