Wisconsin sử dụng đám mây, AI để hiện đại hóa hoạt động cấp phép nghề nghiệp

Wisconsin sử dụng đám mây, AI để hiện đại hóa hoạt động cấp phép nghề nghiệp
Sở dịch vụ nghề nghiệp và an toàn DSPS của tiểu bang Wisconsin, Mỹ đang hợp tác với các công ty công nghệ để hỗ trợ việc xem xét và cấp phép nghề nghiệp tại Wisconsin. Nền tảng trí tuệ nhân tạo AI sẽ tự động hóa các tác vụ nhập dữ liệu nhất định hiện đang được tiến hành thủ công.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM