Chuyển đổi số trong giáo dục nhìn từ câu chuyện của Trường Đại học Văn Lang

Chuyển đổi số trong giáo dục nhìn từ câu chuyện của Trường Đại học Văn Lang
Qua dữ liệu tại Trường Văn Lang cho thấy em nào muốn đạt điểm xuất sắc từ 9-10 thì số giờ tự học khoảng 54 giờ/môn, điểm giỏi chỉ học 30 giờ, bậc khá chỉ 25 giờ.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM