Các doanh nghiệp ICT Việt Nam vẫn tăng trưởng nhanh giữa đại dịch

Các doanh nghiệp ICT Việt Nam vẫn tăng trưởng nhanh giữa đại dịch
76 doanh nghiệp DN CNTT được vinh danh TOP 10 năm nay có tổng doanh thu đạt 186.694 tỷ đồng, tương đương hơn 8 tỷ USD.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM