TP. Đài Bắc vận hành không giấy tờ với nền tảng biên lai điện tử

TP. Đài Bắc vận hành không giấy tờ với nền tảng biên lai điện tử
Trong những năm gần đây, Đài Loan thúc đẩy phát triển xã hội bền vững không sử dụng giấy tờ.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM