FPT khẳng định năng lực công nghệ "Made by FPT" tại giải Top 10 DN CNTT Việt Nam

FPT khẳng định năng lực công nghệ "Made by FPT" tại giải Top 10 DN CNTT Việt Nam
Ngày 09/10, tại lễ trao giải Top 10 doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2021 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam VINASA tổ chức, FPT được vinh danh 7 lần ở cả 3 nhóm lĩnh vực chính yếu gồm lĩnh vực truyền thống ngành CNTT, lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số CĐS và nhóm lĩnh vực công nghệ mới.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM