CEO Hocmai: Các nền tảng edtech cần gia tăng tính cá nhân hóa trong học tập cho học sinh

CEO Hocmai: Các nền tảng edtech cần gia tăng tính cá nhân hóa trong học tập cho học sinh
Theo CEO Hocmai Phạm Giang Linh, các nền tảng edtech cần gia tăng tính cá nhân hóa trong học tập cho học sinh, thông qua việc phân tích dữ liệu học tập của từng cá nhân một cách khoa học, bởi vì việc ứng dụng công nghệ trong giáo dục có thể giúp học sinh ở bất kỳ đâu có thể tiếp cận được những giáo viên giỏi nhất, nguồn tri thức chất lượng nhất.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM