Đà Nẵng đẩy mạnh xây dựng nền văn hóa đọc sâu rộng trong cộng đồng

Đà Nẵng đẩy mạnh xây dựng nền văn hóa đọc sâu rộng trong cộng đồng
Nhằm phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, trong thời gian qua, các ngành chức năng Đà Nẵng đã nỗ lực xây dựng văn hóa đọc cho người dân.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM