Chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng, đảm bảo sự bền vững cho ngành logistics

Chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng, đảm bảo sự bền vững cho ngành logistics
Bà Hồ Thị Thu Hòa, Phó Chủ tịch Hiệp hội phát triển nhân lực logistics Việt Nam cho biết, chuyển đổi số CĐS đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với logistics để đảm bảo sự bền vững. Việc ứng dụng công nghệ, nguồn lực hạ tầng và nguồn lực nhân sự đều cần được quan tâm phát triển để có thể phục vụ đúng nhu cầu của đúng khách hàng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM