Không có bất kì bằng chứng nào cho thấy PC-COVID thu thập thông tin cá nhân người dùng

Không có bất kì bằng chứng nào cho thấy PC-COVID thu thập thông tin cá nhân người dùng
Theo đại diện Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng Bộ Quốc phòng, quá trình kiểm tra phần mềm đóng gói cũng như mã nguồn của ứng dụng PC-COVID cho thấy, không có bất kì bằng chứng nào, kể cả các dòng lệnh hay module, khẳng định việc PC-COVID thu thập thông tin cá nhân của người dùng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM