Hỗ trợ 1 triệu USD cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam

Hỗ trợ 1 triệu USD cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam
Sáng 07/10, dự án Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp có tính đổi mới sáng tạo ADB Ventures đã chính thức được công bố. Dự án do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia NIC, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á ADB thực hiện, nhằm tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn đầu tư mạo hiểm cho đổi mới sáng tạo ĐMST và khởi nghiệp của các doanh nghiệp DN Việt Nam.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM