Cách thức để đẩy nhanh hơn nữa thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

Cách thức để đẩy nhanh hơn nữa thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
Theo các chuyên gia, đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt TTKDTM tại Việt Nam. Để tiếp tục thúc đẩy TTKDTM tại Việt Nam, bà Winnie Wong, Giám đốc quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào đã có những trao đổi với PV Tạp chí TTTT xung quanh vấn đề này.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM