Thờ phụng trực tuyến trong đại dịch COVID-19

Thờ phụng trực tuyến trong đại dịch COVID-19
Việc thờ phụng và cử hành các sự kiện trực tiếp trong đời sống tôn giáo như hôn nhân và tang lễ là đặc biệt khó khăn đối với các cộng đồng tôn giáo theo các hạn chế của COVID-19. Vì vậy, số hoá các hoạt động này trên nền tảng trực tuyến sẽ là giải pháp tối ưu trong hoàn cảnh đại dịch.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM