AI giúp lấp lỗ hổng kiến thức khi học online

AI giúp lấp lỗ hổng kiến thức khi học online
Việc học trực tuyến trong thời gian dịch bệnh đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tiếp thu kiến thức của học sinh, làm giảm sự tập trung và sẽ tạo ra những lỗ hổng kiến thức nhất định. Tuy nhiên, nếu ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong lĩnh vực giáo dục thì có thể giải quyết được những vấn đề này khi học trực tuyến online.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM