Ra mắt GoCar Protect hỗ trợ chống dịch COVID-19 mức cao

Ra mắt GoCar Protect hỗ trợ chống dịch COVID-19 mức cao
Gojek mở rộng thêm dịch vụ gọi xe GoCar và những chuyến xe đầu tiên này là để phục vụ hỗ trợ miễn phí phòng chống dịch COVID-19.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM