Công nghệ đóng góp gì cho sự phát triển của TPTM

Công nghệ đóng góp gì cho sự phát triển của TPTM
Hiện nay, việc xây dựng thành phố thông minh TPTM đã và đang trở thành xu thế tất yếu của các đô thị trên thế giới. Tại Việt Nam, phát triển TPTM là phương thức quan trọng để tận dụng hiệu quả những cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư CMCN 4.0 và hướng tới phát triển bền vững.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM