Phương châm 4 tại chỗ để Phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COIVID-19

Phương châm 4 tại chỗ để Phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COIVID-19
Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Tổ chức UNICEF đã hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án ứng phó, thực hiện hoạt động PCTT trong bối cảnh dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ với mục tiêu giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và đảm bảo phòng chống dịch.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM