Địa phương tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành

Địa phương tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành
Thực hiện mục tiêu vừa chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh đang nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin CNTT nhằm đảo bảo hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM