Bắc Kạn: Chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bắc Kạn: Chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão năm 2021, tỉnh Bắc Kạn đã xác định công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, song hành với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện theo phương châm Chủ động phòng tránh - Đối phó kịp thời - Khắc phục hiệu quả.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM