Phát hành bộ tem kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU

Phát hành bộ tem kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU
Kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU, Bộ TTTT phát hành bộ tem Kỷ niệm 50 năm cuộc thi viết thư quốc tế UPU 1971-2021 gồm 01 mẫu tem. Bộ tem được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 09/10/2021 đến ngày 30/6/2023.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM