Ngành Bán lẻ muốn tham gia vào chương trình chuyển đổi số quốc gia

Ngành Bán lẻ muốn tham gia vào chương trình chuyển đổi số quốc gia
Ngành Bán lẻ đang gặp phải những khó khăn, thách thức lớn trong đại dịch COVID-19 và việc ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy chuyển đổi số CĐS được xem là giải pháp để tăng sức đề kháng cho Ngành cũng như các doanh nghiệp DN bán lẻ.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM