Phát động chiến dịch tìm kiếm lỗ hổng bảo mật cho PC-COVID, Sổ Sức khỏe điện tử

Phát động chiến dịch tìm kiếm lỗ hổng bảo mật cho PC-COVID, Sổ Sức khỏe điện tử
Theo Bộ TTTT, sau hơn một tháng, chương trình tìm lỗ hổng bảo mật cho các nền tảng phòng chống dịch COVID-19 đã phát hiện hơn 81 báo cáo lỗ hổng. Từ kết quả này, ngày 4/10, Bộ TTTT phát động chiến dịch mới để cộng đồng tiếp tục chung tay bảo vệ các nền tảng, đặc biệt là PC-COVID, Sổ Sức khỏe điện tử SKĐT.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM