Bưu điện tận dụng lợi thế công nghệ, gia hạn thành công BHYT trực tuyến cho hơn 100.000 người

Bưu điện tận dụng lợi thế công nghệ, gia hạn thành công BHYT trực tuyến cho hơn 100.000 người
Nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp đồng bộ, ứng dụng CNTT trong công tác hỗ trợ người dân gia hạn thẻ bảo hiểm y tế BHYT trong tình hình dịch bệnh phức tạp, tính đến thời điểm hiện tại, Tổng công ty Bưu điện BĐVN đã thực hiện thu gia hạn thành công thẻ BHYT trực tuyến cho hơn 100.000 người.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM