FPT hỗ trợ Bắc Giang chuyển đổi số toàn diện từ cơ quan nhà nước cho đến người dân

FPT hỗ trợ Bắc Giang chuyển đổi số toàn diện từ cơ quan nhà nước cho đến người dân
Ngày 3/10, FPT và UBND tỉnh Bắc Giang đã ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số CĐS tỉnh giai đoạn 2021-2025. Thỏa thuận nhằm đẩy mạnh CĐS trên địa bàn tỉnh, chuyển đổi tổng thể và toàn diện từ cơ quan nhà nước CQNN, đến doanh nghiệp DN, người dân về cách sống, cách làm việc, sản xuất và tiêu thụ hàng hoá.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM