Chuyển đổi số là thay đổi cách sống, cách làm việc khi ứng dụng CNTT

Chuyển đổi số là thay đổi cách sống, cách làm việc khi ứng dụng CNTT
Thời gian qua, Bộ TTTT đã tích cực triển khai nhiều chương trình hợp tác nhằm nâng cao nhận thức chuyển đổi số CĐS cho các địa phương trên cả nước. Mới đây, tỉnh Thái Nguyên đã được lựa chọn để thí điểm chương trình này.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM