Thông điệp ngày Bưu chính thế giới 2021: "Đổi mới để phục hồi"

Thông điệp ngày Bưu chính thế giới 2021: "Đổi mới để phục hồi"
Nhân dịp ngày Bưu chính thế giới 9/10/2021, Tổng Giám đốc Liên minh Bưu chính thế giới UPU Masahiko Metoki đã có thông điệp thường niên. Năm nay, thông điệp có chủ đề Đổi mới để phục hồi.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM