Trung Quốc công bố bộ hướng dẫn về đạo đức cho AI

Trung Quốc công bố bộ hướng dẫn về đạo đức cho AI
Trung Quốc đã công bố bộ hướng dẫn về đạo đức đầu tiên cho trí tuệ nhân tạo AI, nhấn mạnh vào việc bảo vệ quyền của người dùng và ngăn ngừa rủi ro.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM