Tại sao vẫn ít người sử dụng 5G ở Mỹ?

Tại sao vẫn ít người sử dụng 5G ở Mỹ?
Mặc dù, hiện tại đã có nhiều thiết bị đảm bảo khả năng 5G nhưng một nghiên cứu gần đây cho thấy, người dân Mỹ dành chưa đến 25 thời gian kết nối mạng 5G.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM