Trung tâm điều hành thông minh phát huy hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Trung tâm điều hành thông minh phát huy hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19
Bằng việc tận dụng linh hoạt các thành phần công nghệ tích hợp trong Trung tâm Điều hành thông minh IOC, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng CNTT, nền tảng công nghệ, kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu hiện có trong phòng, phát hiện, kiểm soát, khoanh vùng nhằm hỗ trợ tích cực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM