Hàn Quốc sử dụng mã QR để quản lý thùng rác thông minh hơn tại Seoul

Hàn Quốc sử dụng mã QR để quản lý thùng rác thông minh hơn tại Seoul
Chính quyền thủ đô Seoul đã quyết định sẽ đưa vào ứng dụng hệ thống quản lý mã QR để mọi người trong thành phố có thể yêu cầu công việc bảo trì... thùng rác.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM