Ứng dụng PC-COVID: Yếu tố công nghệ chỉ chiếm 20% thành công

Ứng dụng PC-COVID: Yếu tố công nghệ chỉ chiếm 20% thành công
Theo đại diện Trung tâm Công nghệ phòng chống COVID-19 Quốc gia, để ứng dụng PC-COVID hoạt động tốt thì phải có sự hoạt động thông suốt của nhiều nền tảng, sự tuân thủ ứng dụng công nghệ của tất cả các cấp chính quyền cơ sở, cơ sở y tế, cơ sở tiêm, điểm xét nghiệm và người dân. Bởi vì, yếu tố công nghệ chỉ chiếm 20, còn sự đồng thuận, quyết định, phối hợp khi triển khai chiếm đến 80.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM