3 bài học từ IBM về thiết kế AI có trách nhiệm và đạo đức

3 bài học từ IBM về thiết kế AI có trách nhiệm và đạo đức
Nhằm nâng cao đạo đức trong việc ứng dụng công nghệ, trong 2 năm vừa qua, Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF đã cùng hợp tác với một nhóm gồm nhiều bên liên quan trong một dự án với chủ đề Sử dụng công nghệ có trách nhiệm.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM