PC-COVID không đơn thuần chỉ là bản cập nhật của ứng dụng Bluezone

PC-COVID không đơn thuần chỉ là bản cập nhật của ứng dụng Bluezone
Theo Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch COVID-19 Quốc gia, ứng dụng PC-COVID chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm, hệ thống bên dưới được liên thông với rất nhiều nền tảng lớn khác nhau, từ nền tảng Quản lý tiêm chủng, Khai báo y tế Do đó, PC-COVID không đơn thuần chỉ là một bản cập nhật của ứng dụng Bluezone.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM