Nhiều sách giá trị lọt Chung khảo Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 4

Nhiều sách giá trị lọt Chung khảo Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 4
Theo thông tin từ Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia thì năm nay có nhiều cuốn sách, bộ sách giá trị được vào Vòng Chung khảo Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 4.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM