Bộ Công thương đẩy mạnh cải cách hành chính mở lối cho doanh nghiệp và người dân

Bộ Công thương đẩy mạnh cải cách hành chính mở lối cho doanh nghiệp và người dân
Là một trong những Bộ có Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 nằm trong nhóm 2, từ trên 80 đến dưới 90, ngành Công thương đã và đang có những động thái tích cực trong ứng dụng CNTT để cải cách hành chính, đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính công nhằm mở lối cho doanh nghiệp và người dân phát triển kinh tế.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM