Số hóa nhà thờ của giáo hội công giáo ở Đông Âu trong thời đại dịch COVID-19

Số hóa nhà thờ của giáo hội công giáo ở Đông Âu trong thời đại dịch COVID-19
Số hoá các hoạt động của giáo hội công giáo được bắt nguồn từ việc hạn chế tụ tập vì đại dịch COVID-19. Hầu hết các nhà thờ Kitô giáo đều đứng trên hai cột trụ cộng đoàn và thánh thể. Cả hai đều là nền tảng quan trọng và sẽ có những thay đổi nhất định nếu các hoạt động tín ngưỡng bị số hoá hoàn toàn hoặc một phần.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM