Doanh nghiệp Bắc Giang đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống tài chính - kế toán

Doanh nghiệp Bắc Giang đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống tài chính - kế toán
Đại dịch COVID-19 bùng phát ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, kinh tế - xã hội. Các hoạt động kinh doanh, trao đổi thông tin hầu hết đều diễn ra trên không gian mạng. Hơn lúc nào hết, doanh nghiệp DN phải thích nghi và tìm cho mình giải pháp số để kịp thời nắm bắt chỉ số tài chính, đưa ra quyết sách phù hợp.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM