Twitter gia tăng vai trò trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Twitter gia tăng vai trò trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
Tận dụng các thông tin, dữ liệu được chia sẻ trên chính nền tảng của mình, Twitter đang cho thấy vai trò ngày càng tăng trong việc hỗ trợ các chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp DN và cả cá nhân trong việc đưa ra các dự đoán, cảnh báo cũng như hỗ trợ quá trình ứng phó với các thảm họa thiên tai.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM