Truyền thông và truyền giáo ở châu Á: từ truyền thống đến ứng dụng công nghệ hiện đại

Truyền thông và truyền giáo ở châu Á: từ truyền thống đến ứng dụng công nghệ hiện đại
Truyền giáo không chỉ là truyền tải thông tin, truyền đạt giáo lý trong hoạt động của một tổ chức tôn giáo mà nó còn là xây dựng mối quan hệ giữa các môn đồ và các hội nhóm với nhau. Một số nước ở châu Á đã tận dụng một cách sáng tạo các phương tiện truyền thông truyền thống cũng như công nghệ hiện đại cho hoạt động này.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM